Ytteroyane

Godkjent reguleringsplan - Kanalsvingen, Gbnr. 24/24 og del av 24/2