Skulestart Florø barneskole

Gratis juridisk rettleiing

Mental Helse Ungdom har oppretta ein telefonteneste for unge og pårørande. Dei tilbyr gratis juridisk rettleiing over telefon 3 kveldar i veka frå kl. 18:00 - 21:00.

Les meir om tilbodet hjå rettighetstelefonen.no.