Ytteroyane

Gravemelding

For å bestille påvising av kablar og sende inn søknadar til Flora kommune må du no nytte Geomatikk si teneste på www.gravemelding.no

Om du ikkje har brukt tenesta tidlegare må du opprette ein ny brukar. Du vil då få tilsendt brukarnamn og passord på e-post. 

Dersom du ønskjer å finne alle gravearbeid som er godkjend av Flora kommune, kan du besøkje Geomatikk sin publikumsportal