Skulestart Florø barneskole

Handsaming av økonomiplan 2004-2007 utsett ei veke.