Ytteroyane

Helsestasjonen: Endra telefontid i haustferien

Grunna ferieavvikling har helsestasjonen endra telefontid i haustferien. Helsestasjonen kan nåast på telefon i tidsrommet 08.30 - 09.30 og 11.00 - 13.00 heile veka.

Det er også endra opningstider på helsestasjon for ungdom torsdag 11.oktober til klokka 13.00 - 15.30.