Seglbåt med jente

Helsestasjonen utan sentralbordfunksjon

Kan nåast på tlf 57 75 80 30
Vakttlf jordmor: 416 35 117

Uveret dei siste dagane har øydelagt sentralbordet til Helsestasjonen. Det einaste nummeret som fungerer er hovednummeret,  57 75 80 30. 

Kommunen arbeider med å finne alternative løysingar for sentralbord. Inntil vidare vil du kunne nå helsesøstrene på hovudnummeret.