Seglbåt med jente

Hjelpeverge

Stortinget vedtok våren 2010 ei ny verjemålslov som gjeld frå 1. juli 2013. Frå dette tidspunktet blei dei kommunale overformynderia avvikla og både ansvar, oppgåver og finansiering av den lokale verjemålsmyndigheita overført til Fylkesmannen.