Skulestart Florø barneskole

HMS i Flora kommune

Flora kommune har sett eit mål for sitt arbeid med HMS, og brukar internkontrollhandboka for å nå måla. Alle i organisasjonen har eit ansvar i forhold til dette. Dei som har ansvar skal òg få opplæring i arbeidsmiljø.

Gjennom arbeidet med HMS, skal vi sikre at lover og forskrifter vert følgde. Alle tilsette skal vite korleis vi dokumenterar det vi gjer. Årshjulet fortel oss om viktige hendingar i HMS-arbeidet. Det er ein del generelle rutinar som gjeld for alle. Vi lærar noko av våre feil og manglar gjennom avvikshandteringa.

Dei ulike avdelingane har spesielle rutinar for sine særskilde tenesteområde.

Helse, miljø og tryggleik i Flora kommune: Del 1

Del 2: