hamnebasseng langt

Høyring: Søknad ny settefiskanlegg Haukå - Marine Harvest

Marine Harvest Noeway AS avd. Haukå, søkjer om utvidelse av produksjon av settefisk. Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skriftleg og skal sendast til Flora kommune til postmottak@flora.kommune.no eller Markegata 51, 6905 Florø innan 20.12.2018.

Søknad