Båtar i hamna

Høyring: Søknad om løyve til oppdrett ved Veiesund i Flora kommune

Steinvik Fiskefarm AS søkjer om permanent løyve til oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på oppdrettslokalitet 32337 Veiesundet i Flora kommune, og utviding av MTB frå 3120 til 3900 tonn. 

Merknader til søknaden skal vere skriftleg og skal sendast til Flora kommune til postmottak@flora.kommune.no eller Markegata 51, 6905 Florø innan 23.06.2017.

Dokument