hamnebasseng langt
Fiskeoppdrett

Høyring - Søknad om utviding av matfiskproduksjon i Høydalsfjord

Lokalitet 11776, Sveholmane, Høydalsfjord i Flora kommune

Steinvik Fiskefarm søkjer om utviding av matfisklokaliteten for oppdrett av laks og aure på lokaliteten 11776 ved Sveholmane i Høydalsfjorden, Flora kommune.
I arealdelen til kommuneplanen er lokaliteten avsett som område 8Af.
Det er søkt om å auke den maksimale biomasseproduksjonen på lokaliteten med 780 tonn til 2340 tonn.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn.
Klikk på desse lenkjene for å sjå dokumenta:
Søknad
Straummåling
MOM-B undersøking

Eventuelle merknader til søknaden må vere skriftleg og skal sendast til:
Flora kommune, Markegata 51, 6900 Florø innan 23.06.2011.