Seglbåt med jente

Høyring - Utkast til vedtekter for kommunale barnehagar i Kinn kommune

Høyringsfrist: 29. november 2019

Det er utarbeida eit utkast til nye vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kinn kommune.

Vedtektene skal gjelde frå 01.01.2020.

Høyringsuttale kan sendast til: Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy, eller post@vagsoy.kommune.no

Merk høyringsinnspel med «Høyringsuttale til vedtekter for kommunale barnehagar i Kinn kommune».