Seglbåt med jente

For å gje høyringssvar til planar og kunngjeringar som ligg til høyring kan du nytte vårt elektroniske skjema for høyringsuttale:

Ønskjer du å klage høve vedtak på plan- eller byggesak kan du nytte dette skjemaet: