Ytteroyane

I høve graving av El-grøft vert Hestenesgata innsnevra til ei kjørebane samt stengt for parkering

Gjeld i veke 34, frå 19. august - 23. august 2019

I høve graving av EL - grøft frå trafo`en til Nye Amfi, vert Hestenesgata innsnevra til ei køyrebane, samt vere stengt for parkering frå krysset " Hestenesgata - Skridsholgata" til krysset " Hestenesgata - Fjordgata - Hamregata"

Dette vil gjelde for perioden 19. august - 22. august 2019

Ta kontakt med anleggsleiar dersom spørsmål.
Harry Marius Sund -  Bjerck og Brendø maskin AS på tlf 48 22 34 22