Seglebåt med jente

Turboktrimmen 2017

Turboktrimmen 2017 er eit samarbeid mellom Flora Turlag og Flora kommune, og skal stimulere til turgåing og gode opplevingar i nærområda våre.

I år er kan du velje mellom 15 ulike turmål. Turbeskriving og kart finn du på www.ut.no, søk "Flora Turlag". 

Registreringsskjema kan du levere anten via elektronisk skjema eller på papir, frist for innlevering er sett til 31. oktober 2017. Papirskjema kan leverast til Informasjon og service på Flora samfunnshus.

Registrering