Seglebåt med jente

Vegstenging - Firdavegen

Fv. 548 Firdavegen i Florø vert stengd frå tysdag 29.08.17 kl. 07.00 til fredag 01.09.17 kl. 12.00, i samband med asfaltering av krysset Firdavegen/Elias Melvær gata. Skilta omkøyring via Nybøvegen. 

For meir informasjon ta kontakt med Vidar Gamlestøl, Bjerck og Brendø Maskin AS på tlf. 91996523.