Båtar i hamna

Parkering ved Doc'en avvikla

Frå og med 31. august 2017 er det ikkje lenger mogleg å parkere ved Doc'en, grunna utbygginga av Doc'en 2.