Skulestart

Strømming av fyrste møte i fellesnemnda 05.09.2017

Fellesnemnda er eit politisk partsamansett utval av representantar frå Flora og Vågsøy kommunar. Dette utvalet er det øvste politiske organet som skal fatte avgjerder i høve prosessen om kommunesamanslåing.

I dag, tysdag 05. september, kan du sjå fellesnemnda sitt fyrste møte direkte frå festsalen i Flora samfunnshus.

Møtet starter kl. 09:00, sakene som skal takast opp finn du her

Sjå direktesending frå møtet her - sendinga starter kl. 09:00.