Båtar i hamna

Møte i plan- og samfunnsutvalet 19.09.17

Møtedato: 19. september 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10:00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 19.09.17
Saknr. Tittel
027/17 Godkjenning av møtebok
028/17 Refererte skriv og meldingar
029/17 Detaljreguleringsplan - Sørstrand, Friluftsområde/ Veg – Planid 20100109 - planvedtak (s. 305)
030/17 Kommunedenplan - Sykkel (s. 358)
031/17 Offentleg ettersyn av reguleringsplan hyttefelt Stavøya planid 20150107 (s. 551)
032/17 Områderegulering - Knapstadmarka - planvedtak på del av plan som tidlegare har vore unnateke vedtak (s. 593)
033/17 Privat detaljreguleringsplan – GBN 26/567 – Krokane / Næring - Planid 20160104 - Utlegging til offentleg ettersyn (s. 623)
034/17 Privat detaljreguleringsplan - Øyna, Stavang - del av GBnr 98/11, hytter, Planid 20160106 - planvedtak (s. 669)
035/17 Privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset, GBN 27/505, industri/småbåthamn/molo, Planid: 20170102 - Planvedtak (s. 707)

Orienteringssaker:

  • Referat frå Miljøkonferanse i Songndal
  • Kva for verkemidlar har kommunen for å regulere vasskuter dersom ein ynskjer det
  • Arbeidet med sjukehustomta
  • Status Strømsneskrysset