Skulestart Florø barneskole

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing

Nullmobbing.no er ein god nettstad å besøke dersom du blir mobba, kjenner nokon som blir mobba, eller om du som føresett trenger råd dersom barnet ditt vert mobba.

Flora kommune har også eit beredskapsteam som jobbar mot mobbing. Skulane i Flora har ein fast og kjend framgangsmåte for handsaming av mobbesaker. 

Les meir om beredskapsteam mot mobbing her. (PDF)