Seglbåt med jente

Informasjonsbrev til datasenteraktørar

NVE Fakta Nr. 3 08/2018

NVE ser behov for å gje informasjon om det norske energisystemet og konsesjonsprosessen til aktørar som ønskjer å etablere datasenter i Noreg elle anna industri.

Informasjonsbrosjyre