Ytteroyane

Influensainformasjon

Her vil du finne sist oppdaterte informasjon om influensaen

Alle som ikkje har teke vaksine eller er sikker på dei har hatt svineinfluensa med positive virusprøver, vert oppmoda om å vaksinere seg.
For dei som er vaksinert ein gong er det førebels ikkje aktuelt med ein ny dose. Nasjonale helsstyresmakter vurderer likevel fortløpande om deler av befolkninga eller alle vil trenge ein påfyllingsdose i løpet av eit års tid.
Første sjukdomsbølge med ny influensa ser ut til å vere over, men nasjonale helsestyresmakter reknar med at det vil komme nye utbrot. Til betre vaksinert heile befolkningen er til mindre vil truleg ein ny epidemi verte. For den einskilde er og vaksine den beste måten å beskytte seg mot denne sjukdommen på.
Dei som ynskjer vaksine kan berre møte opp ved Legegruppa SMS mellom kl 08.00 og 15.00 på alle kvardagar utan nokon avtale på førehand.
Vaksineringa kostar som før kr 100,-


Vi oppmodar alle om å vaksinere seg, sjå http://www.pandemi.no  for meir detaljert informasjon.

Risikogruppene er i følge helsestyresmaktene:

Vaksne og barn med
* kronisk luftvegssjukdom
* kronisk hjarte-kar sjukdom
* svekka forsvar mot infeksjonar
* diabetes type 1 eller 2
* kronisk nyre- eller leversvikt
* kronisk nevrologisk sjukdom eller skade

I tillegg vert gravide i 2. og 3. trimester, personar med svært alvorleg overvekt og helsepersonell med pasientkontakt, anbefalt vaksine mot ny influensa (svineinfluensa).
 

Meir informasjon finn du på nettstadane
http://www.pandemi.no (Helsedirektoratet)
http://www.fhi.no (Folkehelseinstituttet)
http://www.legemiddelverket.no (Statens legemiddelverk)
http://fylkesmannen.no (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane)

Du kan også ringe pandemitelefonen 815 55 015