Seglbåt med jente

Ingen innsamling av storboss i 2019

Flora bystyre vedtok før jul i 2018 (sak 092/18) at innsamling av storboss vert avvikla frå og med 2019. Difor vert det ikkje innsamling av storboss/grovavfall i år.

Dette vart vedtatt i samband med revidert budsjett for 2019 som du kan lese her. (side 8, pkt. 19)