Seglbåt med jente

Innkalling og sakskart til politisk dag 18.11.2014

Mote[1].gifMøtedato:18.11.2014
Møtestad:Flora samfunnshus
              FELLESORIENTERINGAR POLITISK DAG
Møtetid: 08.30 -
Orientering frå politiet om kriminalførebyggande arbeid
              09.00 - BHP 2015, økonomiplan, kommunelsjef Linda Nipen Asphjell
              09.30 - Budsjettutvalet
              10.00 - Gruppemøter
              11.30 - Lunsj
                                                                12.30 - Hovudutvalsmøte   

Sakliste til Kultur- og oppvekst finn du her.

Sakliste til Helse- og sosialutvalet finn du her.

Sakliste til Plan- og Miljøutvalet finn du her.

Sakliste til Administrasjonsutvalet finn du her.