Skulestart Florø barneskole

Innskriving av elevar til 1.årstrinn 2005/2006