Skulestart Florø barneskole

Intern postrute

Den interne postruta er slik:

Postrute 1: Ole Christian Stensvoll -> Informasjon og service  -> Kinn Kyrkjeleg fellesråd -> Bygg og eigedom -> Rådhuset -> Blomlia.

Postrute 2: Reidar Norstrand -> Informasjon og service -> Bordgleder -> Flora omsorgssenter/Flora Kulturskole.

Postrute 3: Geir Johannessen -> Informasjon og service -> Ungdomskulen.

Postrute 4: Informasjon og service -> Florø barneskole -> Helsestasjonen -> Legegruppa SMS -> Fysio- og ergoterapiavdelinga -> NAV -> Informasjon og service