Seglebåt med jente

Invitasjon: Foreldremøte på Flora samfunnshus 15.08.2018

Vi har gleda av å invitere alle foreldre til barn i Florabarnehagen til foreldremøte onsdag 15.08.2018, kl. 19.00 – 20.30, i festsalen på Flora samfunnshus.

Tema for møtet er: "Foreldre si rolle for å skape ein god barndom".

Professor Øyvind Kvello tek opp viktige tema denne kvelden:
  • Den viktige foreldrefunksjonen
  • Det viktigaste foreldre kan gjere for barna sine
  • Korleis skape eit godt sjølvbilete
  • Korleis barnehagen kan hjelpe barna til god utvikling

Velkomen til eit inspirerande foreldremøte!

Påmelding

Styrar sender tal deltakarar frå eigen barnehage til kari.berge@flora.kommune.no innan fredag 10.08.18.