Båtar på hamna

Invitasjon til møte om tilrettelegging for friluftsliv