Skulestart

Isen på vatna er ikkje trygg

Isen på vatna i Flora er ikkje trygg til å ferdast på. Det vert ikkje utført målingar av isen med mildvêret som no er i vente.