Ytteroyane

Isopor skal heretter leverast saman med restavfall

Renovasjonsavdelinga melder om at isopor som tidlegare har gått i eigne plastsekkar ved levering av papir og plast, heretter skal leverast saman med restavfallet.