Skulestart Florø barneskole
Kart over Flora kommune

Kart- og eigedomstenester

Velkomen til Flora kommune sin nettbutikk, Infoland. Her legg vi ut varer og tenester innan området eigedomsinformasjon, kart- og plandata.

Ambita Infoland, Kart- og eigedomstorget

For å finne produkta til eigedomen må du i søkefeltet skrive dette: 1401/Gnr/Bnr. 

Spørsmål om produkta rettast til kommunen:
Informasjon og service, 57 75 60 00, e-post: infosenter@flora.kommune.no.

Denne tenesta skal nyttast dersom eigedomsopplysingar eller kart skal sendast som elektronisk dokument. Tenesta er open for alle, og tilrettelagt for betaling ved hjelp av kredittkort.

Tenesta er levert av Ambita AS (tidl. Norsk Eigedomsinformasjon AS.)