Seglbåt med jente

Kinn kommune er no på nett

Kinn kommune har fått eiga heimeside. Der kan du mellom anna finne informasjon om samanslåingsprosessen, og arbeidet til fellesnemnda. Dette blir ein viktig kanal for informasjon som gjeld Kinn kommune, både for omverda og tilsette.

Besøk Kinn.kommune.no og ta ein kikk!