Ytteroyane

Kinn kommune - Forskrifter på høyring

Fellesnemnda i Kinn kommune viser til Forvaltningslova § 37 og informerer om at det er utarbeidd forslag til følgjande lokal forskrifter:

Forskrifta ligg til gjennomsyn på Kinn kommune si heimeside - trykk på lenkene ovanfor for fullstendig utlysing. Forslaga vert også å finne i papirformat på servicetorga til Flora og Vågsøy kommunar.

Frist for innspel er sett til 09.06.2019 – og sendast til Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, post@vagsoy.kommune.no eller per post til Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy.