Skulestart

Kommunale løyver

På torget kan du også selje blomar.

Informasjon og service i Flora kommune tildeler torgplass for tradisjonelt torgsal og gjev løyve til ambulerande skjenkeløyve.

Her kan ein også ta prøver for etablererprøva før serveringsstaden kan får serveringsløyve.

Meir informasjon om dei ulike løyva finn du under menypunkta til venstre.