Ytteroyane

Kommunedag 08. november

Tid: 11.30 - 15.00.
Stad: Flora samfunnshus, festsalen.

                                                     

Rådmannen inviterer til kommunedag 8.november 2018.

Program

Kl. 11.30-12.00:     Lunsj

Kl. 12.00-12.30:     Budsjett og handlingsprogram 2019 v. Rådmannen

Kl. 12.30-13.00:     Personverndirektiv (GDPR) info v.Berit Osa

Kl. 13.00-13.15:     Pause                       

Kl. 13.15- 13.50:    Oppfølgingsteam v. Trude Gulbranson og Elisabeth Solheim

Kl. 13.50-14.00:     Svar ut, v. Møyfrid Ellingsund

Kl. 14.00-15.00:     Informasjon   v. personalavdelingen