Seglbåt med jente

Kommunedag 16. februar

Nettverksmøter
Leiarar og tillitsvalde i nettverksmøter

Flora kommune har gjennomført fellesopplæring tidlegare, første gongen så tidleg at partane då var skeptiske til dette. No er det sjølvsagt å gjere det.  

På kommunedagen, torsdag 16.02.2016, vart det gjennomført fellesopplæring i hovudavtalen, men også om korleis tilsetje på ein god måte. 

Program

  1. Kl. 09:00 - 10:00 - Struktur 2020/rekneskapsresultat
  2. Del 1 Fellesopplæring i hovudavtalen kl. 10.00 – 12.15 (med case, summing og innlagde kaffipauser) 
  3. Lunch 12.15– 12.45
  4. Del 2 Tilsetjingsprosessar kl. 12.45 – 15.30 (med case, summing og innlagde pausar)

Dokument