Seglbåt med jente

Kommunedagar

Kommunedagar er dagar der leiinga i kommunen samlast for felles informasjon og opplæring innan felles regelverk, rutinar og anna. Fyrste halvdel av dagane er satt av til dette føremålet. Siste halvdel er satt av for gruppemøter innan dei ulike nettverka i kommunen.