Ytteroyane

Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy klar for politisk slutthandsaming