Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy på høyring til 14.02.2020

Plan- og samfunnsutvalet gjorde i møte 10.desember 2019 følgande vedtak:

"Plan- og samfunnsutvalet vedtar å legge Kommundelplan Florelandet Brandsøy ut på høyring, med heimel i plan- og bygningslova § 11-14"

Planutkastet blir lagt ut til minimum 6 vekers ofentleg ettersyn og høyring. Pga jula blir det lagt til 2 veker. Høyringsfrist blir dermed sett til 14.februar 2020.

Saksdokumenta er som følger:

Vedlegg:

Merknader til planutkastet kan rettast til Flora kommune til postmottak@flora.kommune.no merka planid 20170001 eller Markegata 51, 6905 Florø innan 14.februar 2020.

4. desember 2019 Henrik Ulriksen