Seglbåt med jente

Kommunedelplan for Stavang - utlegging til 2.gongs offentleg ettersyn