hamnebasseng langt

Kommunedelplan for Stavang - utlegging til 2.gongs offentleg ettersyn