Ytteroyane

Kontakt organisasjon- og personalavdelinga

Trond Ramstad Olsen
personalsjef
tlf. 57756208 / 41530112

Leni Stensvoll
konsulent
tlf. 90532890

Ninja Tolo Ness
spesialrådgjevar
tlf. 97096368

Ester Frøyen
formannskapssekretær
tlf. 57756209 

Arne Schei
administrasjonskonsulent
tlf. 57756212

Roald Leivestad
konsulent, HMS
tlf. 91396530