Skulestart Florø barneskole

Spør oss!

Du kan bruke kontaktskjemaet under dersom det er noko du ønskjer svar på. Informasjon og service mottar beskjeden og vil svare deg så snart som råd.

Besøk Mitt nabolag og registrer ei ny sak dersom du ønskjer å melde i fra om defekte gatelys, hol i vegen, brøyting m.m. 

Opningstider for Informasjon og service:
Måndag - fredag 09:00 - 15:30

Sentralbordet måndag - fredag 08:00 - 15:30

Sjå elles:

Vakttelefonar          Organisasjonskart          Tilsettliste