Seglbåt med jente

Krav til tiltak ved større arrangement

I det vedlagde dokumentet kan du lese kva krav er det til den som har ansvaret ved planlegging av store arrangementer, eller den som ønskjer å planlegge for eksempel overnatting på ein skule.

Dette er arrangement som må planleggast i forkant då bygget/området som skal nyttast vanligvis ikkje er godkjent for denne type drift, eller så store arrangement.