Skulestart Florø barneskole

Kreftkoordinator

Kva er ein kreftkoordinator?

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge kverdagen for kreftsjuke og pårørande på ein best muleg måte
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten
  • Skal være lett tilgjengeleg for pasientar og pårørande
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen

Kontakt
Alle kreftpasienter, som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator på telefon 97 99 17 96.

Kontordagar måndag og onsdag 08.00-15.00 på Furuhaugane.

Brosjyre - Kreftkoordinator i kommunar, Sogn og Fjordane