Båtar på hamna

Kulturbygg

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal revidere retningslinene for "desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg".

Flora kommune vil gje utttale, og evt innspel må sendast innan 1. september til post@flora.kommune.no eller Flora kommune, Markegata 51, 6900 Florø.

Informasjon om ordninga