Den kulturelle skulesekken i Flora

Dette er eit tilbod til alle grunnskule elevar i Sogn og Fjordane. Flora kommune med alle sine ikring 1800 har vore med frå starten i 2002.

Målet er å gje elevane kulturell sikringskost!

Den kulturelle skulesekken består av ei lang liste med tilbod innan teater, dans, litteratur, musikk og anna.

I den fylkesomfattande turnèordninga får kvar elev fire kulturelle opplevingar i året.

Flora kommune har utvikla ein lokal plan for korleis vi ønskjer å nyttiggjere oss dei lokale kulturtilboda. Desse kjem i tillegg til fylkesturnèordninga: Den kulturelle skulesekkern i Flora kommune 2012-2016 - "Sikringskost og melisdryss"

Digital katalog - med  samla  tilbod

Den kulturelle skulesekken er eit nasjonalt utviklingstiltak for meir kunst og kultur i skulen.

Den kulturelle skulesekken 2012-2016.


Kontaktperson i Kultur og fritid:
Kultur- og idrettskonsulent Margit Drivenes Kløvfjell
Tlf. 57756047. 

Kontaktperson for skulesida:
Bjørg Aslaksen
Tlf. 57748720. Mob. tlf. 48080563.

Aktuelle lenker
Sogn og Fjordane Fylkeskommune, fylkesbiblioteket
Norsk scenekunstbruk
Sogn og Fjordane Teater
Riksutstillingar
Rikskonsertane
Riksteateret
Kystmuseet i Sogn og Fjordane
Arkeologi: Gamle naboar
Lokalt lærestoff 
Skulpturar i Florø

30. mars 2011