Ytteroyane

Kulturmidlane er fordelte!

På siste møte i Kultur- og oppvekstutvalet vart kulturmidlane fordelte. Det var kome inn søknader for til saman vel 1 million kroner, og Kultur- og oppvekstutvalet hadde 125000 kroner til fordeling.

Slik ser lista ut:

Tildeling av kulturmidlar 2014

Område Namn på søkjar Vedtak (kr)
Idrett Flora Hestesportklubb 4000
  Florø fotball 15000
  Florø Turn og Idrettsforening, Friidrettsgruppa 15000
  Florø Seilforening 5000
  Florø Taekwondoklubb 4000
  Eikefjord Idrettslag 10000
     
Friluftsliv/o.l. Flora Turlag 7000
  Flora Røde Kors Hjelpekorps 4000
  Krokane 4H 1000
  Florø fa-speidere 1500
     
Musikk, song Eikefjord Ungdomslag 1500
  Eikefjord Skulemusikk 2000
  Florø drill 3000
  Flora Musikkråd 1000
  Florø Hornmusikk 5000
  Florø Skoles musikkorps 8000
  Flora-Bremanger brassband 1000
  Jomentum 2000
     
Kunst, litteratur, film LOL - kunstnargruppe 1000
  Florø Filmklubb 1500
  Florø Litteraturklubb 1500
     
Grendalag Brandsøy Velforeining 2000
  Høydalane bygdelag 2000
  Askrova Bygdelag 2000
  Botnane og Årebrot grendalag 2000
     
Anna Florø sjakklubb 1500
  Flora tamilske kvinnelag 1500
  Sildekomiteen 3000
  Florø Pensjonistlag 2000
  Annai Poopathi tamilsk kultursenter 3000
  Svanhilds Venner 2000
  Jens Korneliussen 2000
Totalt:   117000
Til seinare tildeling:   8000