Båtar på hamna

Kulturmidlar – revidering av retningslinene