Båtar på hamna

Kulturskulen - Haustkonsert i Florø Kyrkje