Båtar på hamna

Kunngjering av godkjent reguleringsplan